Firma je jako loď,

co pluje za pokladem

Za sedmero moři se nachází poklad. Dva kapitáni se o pokladu dozvěděli a okamžitě najali posádku, aby se k němu co nejrychleji dostali.

Nikdo ale nedokázal námořníkům slíbit, zda se k pokladu dostanou za měsíc nebo za rok.  Námořníci ale milují moře. A výzvy. Lodě Štístko a Mise vypluly.

Jak už to tak na moři chodí, přišla bouře, která lodě zahnala na útesy. Do obou začalo téct. Půjdou ke dnu?  Je výpravě za pokladem konec?

Na lodi Štístko nezavládla panika. Kapitán i První důstojník se chopili věder a začali vylévat vodu. Námořníci okamžitě svého kapitána následují. Svému kapitánovi důvěřují. Někteří námořníci však volají: “Nejdřív musíme ucpat místo, odkud zatéká”.  Všichni okolo ale pracují a neslyší co na ně ti druzí volají. Věder je přece dost a námořníků taky.  Vylévali celý den a celou noc. Přesto se loď Štístko uprostřed cesty za pokladem potopila.

Na lodi Mise také žádná panika. Kapitán se ujal kormidla, První důstojník velení: “Část námořníků půjde vylévat vodu z lodi, druhá část zjistí kudy zatéká”, zavelel důstojník. Námořníci přinášejí z lodi vše, čím by se dala díra ucpat. A podařilo se. Kapitán stále drží kormidlo pevně sevřené  a vede loď pryč od útesů. Loď Mise pluje dál za svým pokladem.

Je jisté, že přijdou další bouře. Je ale možné, že bude úplné bezvětří a k pokladu budou muset námořníci pěkně tvrdě pádlovat.

Loď musí být pevná, aby odolala kdejaké bouři a musí umět plout rychle. Na moři je totiž moře konkurence. Lodi záoceánské, i malé rychlé domácí škunery.

Loď lodí dělají námořníci. Od kapitána po plavčíka. Je to totiž tak: Technologie lze odkoukat, design okopírovat, ale lidé jsou unikátní. Aby loď doplula k pokladu, musí mít správný výkon a na lodi musí panovat správná námořnická morálka.

Odpovězte si na následující otázky

$

Rozumějí vaši lidé firemní strategii? 

$

Vědí všichni co mají dělat a co se od nich očekává? 

$

Jsou vaši lidé loajální? 

$

Máte výkonný tým zaměstnanců? 

$

Víte, co vaše lidi motivuje? 

$

Máte ty správné lidi na správných místech? 

$

Mají dostatek znalostí a dovedností, aby mohli podávat nejlepší výkon?

Reference

Pomohu vám určit správný směr

 

Etický kodex

Řídím se etickým kodexem lektora

 

Jsem členem Asociace koučů České republiky

Jsem zakládajícím členem Asociace sociálních pracovníků

Copyright

Všechny materiály používané při výcviku (učebnice, e-prezentace, případové studie, hry) podléhají autorským právům. Nemohou být použity, kopírovány nebo jinak distribuovány bez předchozího písemného souhlasu.

Kontakt

PhDr. Ivana Olivová

Tel: 604 484 326
Email: info@viaoliva.cz

Skype: konzultace.brno

Adresa:Pod kaštany 22, 616 00 Brno

IČ: 60022736

Banka: Air Bank,a.s.
Číslo účtu: 105 629 5025/3030