Etický kodex lektora – en

Řídím se  Etickým kodexem lektora Asociace insitutcí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

1. Kvalitní lektor je vždy čestný ve vztahu k zaměstnavateli, zadavateli I účastníkům vzdělávání ( ke klientovi). Dodržuje etický kodex a další dohodnutá pravidla.

2. Je respektovanou osobností, odborníkem s komplexními a aktuálními poznatky v oboru, ve kterém působí.

3. Dělá svou práci rád a vnímá ji jako poslání. Je vstřícný a přátelský, trpělivý a emaptický. Má autoritu, povzbuzuje a vede účastníky, je předvídavý, kreativní a schopný improvizace.

4. Neustále aktualizuje své lektroské a odborné kompetence, účastní se vzdělávacích a rozvojových akcí, studuje odborné zdroje, popř. Sám publikuje.

5. Přijímá supervizi své práce jako cestu ke kvalitě.

6. Analyzuje a respektuje potřeby klienta v rámci své odbornosti a zadání. Dosahuje cílů, které se zavázal naplnit.

7. Dokáže provést klienta procesem přípravy, realizace a evaluace vzdělávacího procesu.

8. Zná širokou škálu metod a technik vzdělávání a využíváje k s ohledem na obsah a cíle vzdělávání I cílovou skupinu.

9. Je schopen týmové spolupráce.

10. Šíří a podporuje dobré jméno insituce svou profesionalistou, chováním a vystupováním.

 

zdroj www.aivd.cz 

Code of Ethics

I abide by the Trainer´s Code of Ethics 

 

I am a member of the Czech Association of Coaches

I am a founding member of the Association of Social Workers

Copyright 

All material used in the training ( textbooks, e-presentations, case studies, games) are subject to copyright. They cannot be used, copied or otherwise distributed without a written consent.

Contact details

PhDr. Ivana Olivová

Tel: 604 484 326
Email: info@viaoliva.cz

Skype: konzultace.brno

Address:Pod kaštany 22, 616 00 Brno

Company ID: 60022736
(I am not a VAT payer)

Bank details: Air Bank,a.s.
Bank account No. 105 629 5025/3030