Etický kodex lektora

Řídím se  Etickým kodexem lektora Asociace insitutcí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

1. Kvalitní lektor je vždy čestný ve vztahu k zaměstnavateli, zadavateli I účastníkům vzdělávání ( ke klientovi). Dodržuje etický kodex a další dohodnutá pravidla.

2. Je respektovanou osobností, odborníkem s komplexními a aktuálními poznatky v oboru, ve kterém působí.

3. Dělá svou práci rád a vnímá ji jako poslání. Je vstřícný a přátelský, trpělivý a emaptický. Má autoritu, povzbuzuje a vede účastníky, je předvídavý, kreativní a schopný improvizace.

4. Neustále aktualizuje své lektroské a odborné kompetence, účastní se vzdělávacích a rozvojových akcí, studuje odborné zdroje, popř. Sám publikuje.

5. Přijímá supervizi své práce jako cestu ke kvalitě.

6. Analyzuje a respektuje potřeby klienta v rámci své odbornosti a zadání. Dosahuje cílů, které se zavázal naplnit.

7. Dokáže provést klienta procesem přípravy, realizace a evaluace vzdělávacího procesu.

8. Zná širokou škálu metod a technik vzdělávání a využíváje k s ohledem na obsah a cíle vzdělávání I cílovou skupinu.

9. Je schopen týmové spolupráce.

10. Šíří a podporuje dobré jméno insituce svou profesionalistou, chováním a vystupováním.

 

zdroj www.aivd.cz 

Etický kodex

Řídím se etickým kodexem lektora

 

Jsem členem Asociace koučů České republiky

Jsem zakládajícím členem Asociace sociálních pracovníků

Copyright

Všechny materiály používané při výcviku (učebnice, e-prezentace, případové studie, hry) podléhají autorským právům. Nemohou být použity, kopírovány nebo jinak distribuovány bez předchozího písemného souhlasu.

Kontakt

PhDr. Ivana Olivová

Tel: 604 484 326
Email: info@viaoliva.cz

Skype: konzultace.brno

IČ: 60022736

Banka: Air Bank,a.s.
Číslo účtu: 105 629 5025/3030