Interim

Pomohu vám držet kormidlo pevně v rukou

Jako Interim (dočasný)  HR manažer jsem součástí vaší organizace. Neradím jak a co udělat, ale procesy navrhnu, implementuji a ověřím jejich účinnost. S předem definovaným cílem, s jasným zadáním rozsahu práce a na předem dohodnutou dobu. 

 • Minimalizuji čas pro pochopení fungování firmy. Již před nástupem vím, co se ode mě očekává.
 • Mám po ruce baterii moderních nástrojů a zkušenosti z mnoha oborů podnikání mých klientů (obchod, služby, zakázková výroba, automotive).
 • Nejsem zatížena provozní slepotou. Přináším nestranný pohled a soustřeďuji se pouze na implementaci nejvhodnějšího řešení pro organizaci.
 • Jsem zaměřená na výsledek projektu. Jak ukazují průzkumy, vložená investice se vrací v podobě okamžitého maximálního výkonu a efektivity oproti postupné výkonnostní křivce 9-12 měsíců u nového zaměstnance.
 • Cena za interim službu je vždy konečná, nečekají vás žádné odvody na sociální a zdravotní pojištění, Žádné finanční požitky či jiné benefity, které je nutné zohlednit při nástupu nového manažera.

Oblasti spolupráce

Firemní strategie
 • Identifikace poslání a strategie firmy

 • Revize hodnot a vize společnosti

 • Organizační struktura

 • Firemní filozofie a firemní prostředí

 • Provázání celopodnikové strategie s operativními plány

HR strategie a personální plánování
 • Personální design
 • Personální audit
 • Personální marketing
 • Výběr zaměstnanců a plánování náborových kampaní
 • Řízení procesů
 • Řízení výkonnosti
 • Rozvoj kompetencí
 • Plány osobního rozvoje zaměstnanců
 • Talent management
 • Plány vzdělávání v organizaci
 • Hodnocení a odměňování
 • Uvolňování zaměstnanců
Nástroje pro získávání pracovníků
 • Personální a organizační audit 
 • Analýza pracovních míst
 • Personální marketing
 • Budování značky zaměstnavatele
 • Assessment Centrum
 • Moderní metody získávání a výběru zaměstanců
Nástroje pro vedení a rozvoj
 • Orientace a adaptace pracovníků
 • Onboarding nástroje
 • Popisy pracovních míst
 • Kompetenční modely 
 • Kodex zaměstnanců
 • Průzkumy mínění a spokojenosti zaměstnanců 
 • Hodnocení a odměňování
 • Benefitní programy
 • Talent management
 • Development Centrum
 • Nástroje budování firemní kultury
Nástroje controllingu v HR
 • Systemizace HR dat – od lineárních PIS k integrovanému HRIS
 • Řízení kvality  v personalistice 
 • ISO nástroje pro systémové řízení kvality (jakosti) v personalistice
 • HR reporting a HR analýzy 

Jak pracuji

Analýza, co chtete změnit a jaký je váš cíl

Vytvoření plánu a harmonogramu

Aktualizace postupů a HR strategie

Zmapování současného stavu/systému

Realizace změn, nastavení postupů a procesů

Vyhodnocení úspěšnosti projektu

Zpracování a prezentace návrhu zlepšení

Ověření účinnosti nastavených změn

Další doporučení a dohoda o následné péči

Jak pracuji

Analýza, co chtete změnit a jaký je váš cíl

Zmapování současného stavu/systému

Zpracování a prezentace návrhu zlepšení

Vytvoření plánu a harmonogramu kroků

Realizace změn, nastavení postupů a procesů

Ověření účinnosti nastavených změn

Aktualizace systému a HR strategie

Vyhodnocení úspěšnosti projektu

Další doporučení a dohoda o následné péči

 

Jak pracuji

1 – Analýza, co chtete změnit a jaký je váš cíl

2– Zmapování současného stavu/systému

3 – Zpracování a prezentace návrhu zlepšení

4 – Vytvoření plánu a harmonogramu

5 – Realizace změn, nastavení postupů a procesů

6 – Ověření účinnosti nastavených změn

7 – Aktualizace systému a HR strategie

8 – Vyhodnocení úspěšnosti projektu

9 – Další doporučení a dohoda o následné péči

Pomohu vám určit správný směr

 

References

Etický kodex

Řídím se etickým kodexem lektora

 

Jsem členem Asociace koučů České republiky

Jsem zakládajícím členem Asociace sociálních pracovníků

Copyright

Všechny materiály používané při výcviku (učebnice, e-prezentace, případové studie, hry) podléhají autorským právům. Nemohou být použity, kopírovány nebo jinak distribuovány bez předchozího písemného souhlasu.

Kontakt

PhDr. Ivana Olivová

Tel: 604 484 326
Email: info@viaoliva.cz

Skype: konzultace.brno

IČ: 60022736

Banka: Air Bank,a.s.
Číslo účtu: 105 629 5025/3030