Interim

Pomohu vám držet kormidlo pevně v rukou

Žádná organizace nemá monopol na skvělé myšlenky a nejlepší lidi.

Opravdu úspěšné úspěšné firmy na sobě pracují. Ne skokově, ale poctivě každý den. Krok za krokem.
 Systém nemusí být vidět, a už vůbec nemá být vynucován discplínou. Ale pokud ve firmě chybí, poznáte to okamžitě:  na výsledcích!

Jako Interim (dočasný) manažer jsem součástí vaší organizace. Nedávám pouze doporučení, ale aktivně se zapojuji do změny ve vaší firmě.

 • Minimalizuji čas pro pochopení fungování firmy. Již před nástupem vím, co se ode mě očekává.
 • Mám po ruce baterii moderních nástrojů a zkušenosti z mnoha oborů podnikání mých klientů (obchod, služby, zakázková výroba, automotive).
 • Nejsem zatížena provozní slepotou. Přináším nestranný pohled a soustřeďuji se pouze na implementaci nejvhodnějšího řešení pro organizaci.
 • Jsem zaměřená na výsledek projektu. Jak ukazují průzkumy, vložená investice se vrací v podobě okamžitého maximálního výkonu a efektivity oproti postupné výkonnostní křivce 9-12 měsíců u nového zaměstnance.
 • Cena za interim službu je vždy konečná, nečekají vás žádné odvody na sociální a zdravotní pojištění, Žádné finanční požitky či jiné benefity, které je nutné zohlednit při nástupu nového manažera.
 • Oblasti spolupráce

  Nastartování a rozjezd

  Firemní strategie
  Organizační struktura
  Provázání celopodnikové strategie s operativními plány

  Restrukturalizace a transformace

  Change Management
  Transformace byznys modelu, fúze, akvizice, resktruktualizace
  z pohledu strategie lidského kapitálu
  Kulturní transformace
  Design nové organizační strategie
  Redesign personální strategie
  Personální audit
  Outlacement – uvolňování zaměstnanců
  Řízení procesů
  Řízení výkonnosti
  Talent management
  Hodnocení a odměňování

  Nástroje pro vedení a rozvoj
  • Orientace a adaptace pracovníků
  • Onboarding nástroje
  • Popisy pracovních míst
  • Kompetenční modely 
  • Kodex zaměstnanců
  • Průzkumy mínění a spokojenosti zaměstnanců 
  • Hodnocení a odměňování
  • Benefitní programy
  • Talent management
  • Development Centrum
  • Nástroje budování firemní kultury
  Nástroje controllingu v HR
  • Systemizace HR dat – od lineárních PIS k integrovanému HRIS
  • Řízení kvality  v personalistice 
  • ISO nástroje pro systémové řízení kvality (jakosti) v personalistice
  • HR reporting a HR analýzy 

  Jak pracuji

  Analýza, co chtete změnit a jaký je váš cíl

  Vytvoření plánu a harmonogramu

  Aktualizace postupů a HR strategie

  Zmapování současného stavu/systému

  Realizace změn, nastavení postupů a procesů

  Vyhodnocení úspěšnosti projektu

  Zpracování a prezentace návrhu zlepšení

  Ověření účinnosti nastavených změn

  Další doporučení a dohoda o následné péči

  Jak pracuji

  Analýza, co chtete změnit a jaký je váš cíl

  Zmapování současného stavu/systému

  Zpracování a prezentace návrhu zlepšení

  Vytvoření plánu a harmonogramu kroků

  Realizace změn, nastavení postupů a procesů

  Ověření účinnosti nastavených změn

  Aktualizace systému a HR strategie

  Vyhodnocení úspěšnosti projektu

  Další doporučení a dohoda o následné péči

   

  Jak pracuji

  1 – Analýza, co chtete změnit a jaký je váš cíl

  2– Zmapování současného stavu/systému

  3 – Zpracování a prezentace návrhu zlepšení

  4 – Vytvoření plánu a harmonogramu

  5 – Realizace změn, nastavení postupů a procesů

  6 – Ověření účinnosti nastavených změn

  7 – Aktualizace systému a HR strategie

  8 – Vyhodnocení úspěšnosti projektu

  9 – Další doporučení a dohoda o následné péči

  Pomohu vám určit správný směr

   

  References

  Etický kodex

  Řídím se etickým kodexem lektora

   

  Jsem členem Asociace koučů České republiky

  Jsem zakládajícím členem Asociace sociálních pracovníků

  Copyright

  Všechny materiály používané při výcviku (učebnice, e-prezentace, případové studie, hry) podléhají autorským právům. Nemohou být použity, kopírovány nebo jinak distribuovány bez předchozího písemného souhlasu.

  Kontakt

  PhDr. Ivana Olivová

  Tel: 604 484 326
  Email: info@viaoliva.cz

  Skype: konzultace.brno

  IČ: 60022736

  Banka: Air Bank,a.s.
  Číslo účtu: 105 629 5025/3030