O mně

Proč využít moje služby

$

Zkušenosti z mnoha oborů podnikání umožňují přizpůsobit se vašemu zadání. 

$

Pohled zvenčí odhalí neviděné.

$

Jasně definovaný úkol ušetří peníze a přináší efektivní řešení. 

$

Získáte nástroje, podporující sledování klíčových HR ukazatelů po celý životní cyklus zaměstnance.

$

Změny jsou odborníkem zvenku přijímány vždy otevřeněji.

$

Cílem spolupráce je prokazatelné zlepšení systému.

Můj příběh začal

… úplně stejně jako ten váš. Věřila jsem v sebe, rozhodla se vzít osud do svých rukou, využít znalosti, dovednosti a lety sbírané zkušenosti, a založila jsem svůj vlastní podnik.

Pevný základ mojí kariéry tvoří sociální práce, personalistika a obchod. Obchod v mezinárodním prostředí mě naučil chápat, že každá společnost je založena za účelem generování zisku a že činnosti, které se uvnitř firmy vykonávají, jsou prostředníkem k ekonomickým výsledkům.

Sociální práce a personalistika mně pomáhají vnímat příběhy lidí uvnitř firem s respektem. Nevidím zaměstnance jen jako tzv. lidské zdroje.

  • Nabízím realistická řešení pro práci s lidmi pro lidi. 
  • Neradím na základě naučeného nebo přečteného. Předávám mnohaleté zkušenosti.
  • Sázím na selský rozum, sázím na jednoduchost postupů.
  • Co jsem se na své profesní cestě naučila, s radostí sdílím.

Věřím, že pokud máte rádi to, co děláte, pak budete mít úspěch. Stejným způsobem přistupuji k práci pro svoje klienty. Pomáhám organizacím vytvářet takové prostředí, ve kterém mohou být jejich lidé úspěšní.

Moje hodnoty

Respekt a partnerství

Respektuji individualitu každého jedince. Naslouchám potřebám a vytvářím prostředí důvěry, úcty a tolerance. Věřím v týmovou spolupráci a otevřenou komunikaci.

Čestnost

Jednám vždy v zájmu svého klienta. Pracuji poctivě a jednám férově. 

Profesionalita

Neustále na sobě pracuji a vzdělávám se. Svoje znalosti a zkušenosti využívám ve prospěch svých klientů. Díky inovacím přináším ta nejlepší, úspěšná řešení.

… více jak

poradenských hodin u klientů

let zkušeností

odškolených hodin

Pomohu vám určit správný směr

 

Etický kodex

Řídím se etickým kodexem lektora

 

Jsem členem Asociace koučů České republiky

Jsem zakládajícím členem Asociace sociálních pracovníků

Copyright

Všechny materiály používané při výcviku (učebnice, e-prezentace, případové studie, hry) podléhají autorským právům. Nemohou být použity, kopírovány nebo jinak distribuovány bez předchozího písemného souhlasu.

Kontakt

PhDr. Ivana Olivová

Tel: 604 484 326
Email: info@viaoliva.cz

Skype: konzultace.brno

IČ: 60022736

Banka: Air Bank,a.s.
Číslo účtu: 105 629 5025/3030