Poradenství

Pomohu vám určit směr a poskládat správný tým

Každá firma je postavena na lidech.  Úkolem firmy je, mimo jiné, vytvářet podmínky pro optimální fungování uvnitř organizace.  Systém nemusí být vidět, a už vůbec nemá být vynucován disciplínou. Ale pokud ve firmě chybí, poznáte to okamžitě: na výsledcích!

 • Kolik manažerů má dostatečný prostor při každodením řešení obchodních cílů pro řízení lidí v organizaci?
 • Kolik majitelů musí přemýšlet jako HR manažer ve chvíli, kdy čelí reálným hrozbám: fluktuace,  chybějící specialisté na trhu práce?

Poskytuji poradenství a konzultace v oblasti personalistiky. Zaměřuji se na vyšší efektivitu procesů, zlepšování výkonnosti,  či snižování nákladů v HR. Pomáhám vyhledávat pro organizaci klíčové pracovníky.

Navrhuji  užitečné nástroje pro podporu strategie firmy, pracovního výkonu a motivace vašich lidí.

Oblasti spolupráce

Firemní strategie
 • Identifikace poslání a strategie firmy

 • Revize hodnot a vize společnosti

 • Organizační struktura

 • Firemní filozofie a firemní prostředí

 • Provázání celopodnikové strategie s operativními plány

HR strategie a personální plánování
 • Personální design

 • Personální audit
 • Personální marketing

 • Výběr zaměstnanců a plánování náborových kampaní
 • Řízení procesů

 • Řízení výkonnosti
 • Rozvoj kompetencí
 • Plány osobního rozvoje zaměstnanců
 • Talent management
 • Plány vzdělávání v organizaci
 • Hodnocení a odměňování
 • Uvolňování zaměstnanců

 

 

Nástroje pro získávání pracovníků
 • Personální a organizační audit

 • Analýza pracovních míst

 • Personální marketing

 • Budování značky zaměstnavatele

 • Assessment Centrum

 • Moderní metody získávání a výběru zaměstanců

Nástroje pro vedení a rozvoj
 • Orientace a adaptace pracovníků

 • Onboarding nástroje

 • Popisy pracovních míst

 • Kompetenční modely

 • Kodex zaměstnanců

 • Průzkumy mínění a spokojenosti zaměstnanců

 • Hodnocení a odměňování

 • Benefitní programy

 • Talent management

 • Development Centrum

 • Nástroje budování firemní kultury

Nástroje controllingu v HR
 • Systemizace HR dat – od lineárního PIS (Personal information system) k integrovanému HRIS

 • Řízení kvality  v personalistice

 • ISO nástroje pro systémové řízení kvality (jakosti) v personalistice 

 • HR reporting a HR analýzy 

Jak pracuji

Analýza, co chtete změnit a jaký je váš cíl

Prezentace návrhu s výstupem o účinku změny pro firmu

Zmapování současného stavu/systému

Předání plánu a harmonogramu prioritních kroků ke změně

Zpracování návrhu zlepšení

Další doporučení a dohoda o následné péči

 

Jak pracuji

Analýza, co chtete změnit a jaký je váš cíl

Zpracování návrhu zlepšení

Zmapování současného stavu/systému

Prezentace návrhu s výstupem o účinku změny pro firmu

Předání plánu a harmonogramu prioritních kroků ke změně

Další doporučení a dohoda o následné péči

Jak pracuji

1 – Analýza, co chtete změnit a jaký je váš cíl

2–  Zmapování současného stavu/systému

3 – Zpracování návrhu zlepšení

4 – Prezentace návrhu s výstupem o účinku změny pro firmu

5 – Předání plánu a harmonogramu prioritních kroků ke změně

6 – Další doporučení a dohoda o následné péči

References

Pomohu vám určit správný směr

 

Etický kodex

Řídím se etickým kodexem lektora

 

Jsem členem Asociace koučů České republiky

Jsem zakládajícím členem Asociace sociálních pracovníků

Copyright

Všechny materiály používané při výcviku (učebnice, e-prezentace, případové studie, hry) podléhají autorským právům. Nemohou být použity, kopírovány nebo jinak distribuovány bez předchozího písemného souhlasu.

Kontakt

PhDr. Ivana Olivová

Tel: 604 484 326
Email: info@viaoliva.cz

Skype: konzultace.brno

IČ: 60022736

Banka: Air Bank,a.s.
Číslo účtu: 105 629 5025/3030