Poradenství

Pomohu vám určit směr a poskládat správný tým

Žijeme v době nepřetržitých změn a turbulentních výkyvů.
Flexibilita, výkonnost a nekončící práce na rozvoji jsou hybné síly úspěchu.

Pro organizace, které využívají sílu spolupráce jsem partnerem na řízení transformačních změn v organizaci. Pomáhám podnikům na cestě k inovacím. Prostřednictvím PEOPLE EXCELLENCE.

Poskytuji poradenství a konzultace v oblasti personalistiky.Zaměřuji se na vyšší efektivitu procesů, zlepšování výkonnosti.

Navrhuji užitečné nástroje pro podporu strategie firmy, pracovního výkonu a motivace vašich lidí.
Spoluvytvářím váš firemní příběh budováním kultury trvalého zlepšování.

Oblasti spolupráce

Nastartování a rozjezd

Podpora start-upům, spin off projektům
Design byznys strategie a organizační struktury
Provázání celopodnikové strategie s operativními plány
Change Management
Kulturní transformace

Restrukturalizace a transformace

Change Management
Transformace byznys modelu, fúze, akvizice, resktruktualizace
z pohledu strategie lidského kapitálu
Kulturní transformace
Design nové organizační strategie
Redesign personální strategie
Personální audit
Outlacement – uvolňování zaměstnanců
Řízení procesů
Řízení výkonnosti
Talent management
Hodnocení a odměňování

Nástroje pro vedení a rozvoj
 • Orientace a adaptace pracovníků

 • Onboarding nástroje

 • Popisy pracovních míst

 • Outplacement
 • Kodex zaměstnanců

 • Průzkumy mínění a spokojenosti zaměstnanců

 • Hodnocení a odměňování

 • Benefitní programy

 • Talent management

 • Development Centrum

 • Nástroje budování firemní kultury

Nástroje controllingu v HR
 • Systemizace HR dat – od lineárního PIS (Personal information system) k integrovanému HRIS

 • Řízení kvality  v personalistice

 • ISO nástroje pro systémové řízení kvality (jakosti) v personalistice 

 • HR reporting a HR analýzy 

Jak pracuji

Analýza, co chtete změnit a jaký je váš cíl

Prezentace návrhu s výstupem o účinku změny pro firmu

Zmapování současného stavu/systému

Předání plánu a harmonogramu prioritních kroků ke změně

Zpracování návrhu zlepšení

Další doporučení a dohoda o následné péči

 

Jak pracuji

Analýza, co chtete změnit a jaký je váš cíl

Zpracování návrhu zlepšení

Zmapování současného stavu/systému

Prezentace návrhu s výstupem o účinku změny pro firmu

Předání plánu a harmonogramu prioritních kroků ke změně

Další doporučení a dohoda o následné péči

Jak pracuji

1 – Analýza, co chtete změnit a jaký je váš cíl

2–  Zmapování současného stavu/systému

3 – Zpracování návrhu zlepšení

4 – Prezentace návrhu s výstupem o účinku změny pro firmu

5 – Předání plánu a harmonogramu prioritních kroků ke změně

6 – Další doporučení a dohoda o následné péči

References

Pomohu vám určit správný směr

 

Etický kodex

Řídím se etickým kodexem lektora

 

Jsem členem Asociace koučů České republiky

Jsem zakládajícím členem Asociace sociálních pracovníků

Copyright

Všechny materiály používané při výcviku (učebnice, e-prezentace, případové studie, hry) podléhají autorským právům. Nemohou být použity, kopírovány nebo jinak distribuovány bez předchozího písemného souhlasu.

Kontakt

PhDr. Ivana Olivová

Tel: 604 484 326
Email: info@viaoliva.cz

Skype: konzultace.brno

IČ: 60022736

Banka: Air Bank,a.s.
Číslo účtu: 105 629 5025/3030